Tag Archives: anh hùng

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 105)

Hồi thứ một trăm lẻ năm Thân làm chó săn. Bội cha, phản anh, Mãi quốc cầu vinh, Ô danh vạn đại.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Tagged , , , ,

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 103)

Hồi thứ một trăm lẻ ba Võ kinh Thuần Chính Thập Nhị Thủ,

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Tagged , , , , , | 3 Comments