Category Archives: 07- ANH LINH THẦN VÕ TỘC VIỆT

ANH-LINH THẦN-VÕ TỘC VIỆT (Q.IV: Hồi 131-140)

QUYỂN IV – hồi 131 — 140 – Hồi thứ một trăm ba muơi mốt Đi sứ Trường Sinh Nhật-Tông móc trong bọc ra tờ giấy trình cho Khai-Quốc vương: – Khải nghĩa phụ, đây là tờ giấy nháp của … Continue reading

Posted in 07- ANH LINH THẦN VÕ TỘC VIỆT

ANH-LINH THẦN-VÕ TỘC VIỆT (Q.III: Hồi 121-130)

QUYỂN III – hồi 121 — 130 – Hồi thứ một trăm hai muơi mốt Tru diệt Ma vương quỷ dữ Thuận-Thiên hoàng-đế chỉ nói được mấy câu rồi thiếp đi. Bên ngoài, tiếng quân reo, tiếng trống thúc vọng … Continue reading

Posted in 07- ANH LINH THẦN VÕ TỘC VIỆT

ANH-LINH THẦN-VÕ TỘC VIỆT (Q.II: Hồi 111-120)

QUYỂN II – hồi 111 — 120 – Hồi thứ một trăm mười một Triều đình Đại Tống Lê Văn cùng Tôn Đản, Tự-Mai chạy vào phòng riêng. Y vội kéo quần Tự-Mai, Tôn Đản ra xem: Dương vật bị … Continue reading

Posted in 07- ANH LINH THẦN VÕ TỘC VIỆT

ANH-LINH THẦN-VÕ TỘC VIỆT (Q.I: Hồi 101-110)

(tiếp theo bộ Anh Hùng Bắc Cương) QUYỂN I – hồi 101 — 110 – Hồi thứ một trăm lẻ một Sứ đoàn Xiêm La Sau hơn nửa tháng dùng đường thủy, sứ đoàn Đại-Việt tới mới Tương-dương. Bảo-Dân tỏ … Continue reading

Posted in 07- ANH LINH THẦN VÕ TỘC VIỆT

ANH-LINH THẦN-VÕ TỘC VIỆT: Thư viết cho tuổi trẻ Việt-Nam

Thay lời tựa Thư viết cho tuổi trẻ Việt-Nam Đây là những dòng tác giả viết cho tuổi trẻ Việt, dù ở trong nước hay ở ngoài lãnh thổ Việt-Nam. Xin các vị cao minh bỏ qua, chẳng nên bận … Continue reading

Posted in 07- ANH LINH THẦN VÕ TỘC VIỆT