Category Archives: 06- ANH HÙNG BẮC CƯƠNG

ANH-HÙNG BẮC-CƯƠNG (Q.IV: Hồi 91-100)

QUYỂN IV – hồi 91 — 100 – Hồi thứ chín mươi mốt Quốc Sách ĐẠI VIỆT Thiệu-Cực trịnh trọng nói: – Sau hôm đại hội Lộc-hà, Minh-Không đại sư mời tất cả các đại tôn sư võ lâm Đại-Việt … Continue reading

Posted in 06- ANH HÙNG BẮC CƯƠNG

ANH-HÙNG BẮC-CƯƠNG (Q.III: Hồi 81-90)

QUYỂN III – hồi 81 — 90 – Hồi thứ tám mươi mốt Viên Giác Đốn Giáo Bọn Nhật-hồ nghe Triệu Thành nói, đều bật lên tiếng ồ. Đại-Bằng hỏi Thiếu-Mai: – Phải chăng cô nương là con gái Hồng-Sơn … Continue reading

Posted in 06- ANH HÙNG BẮC CƯƠNG

ANH-HÙNG BẮC-CƯƠNG (Q.II: Hồi 71-80)

QUYỂN II – hồi 71 — 80 – Hồi thứ bẩy mươi mốt Vạn dặm gian nan Trịnh Thư chỉ vào một con ngựa cột ở gốc cây, nói với Mỹ-Linh: – Ngựa đã thắng yên cương. Công chúa ra … Continue reading

Posted in 06- ANH HÙNG BẮC CƯƠNG

ANH-HÙNG BẮC-CƯƠNG (Q.I: Hồi 61-70)

QUYỂN I – hồi 61 — 70 – Hồi thứ sáu mươi mốt Phật tính, Ma tính Nhật-Hồ lão nhân hướng Minh-Thiên chắp tay: – Đại sư! Năm nay lão phu đúng một trăm tuổi. Không biết đại sư niên … Continue reading

Posted in 06- ANH HÙNG BẮC CƯƠNG

ANH-HÙNG BẮC-CƯƠNG: Trước khi vào truyện

Xin đọc bộ Thuận-Thiên Di Sử trước khi đọc bộ Anh Hùng Bắc Cương Ghi ơn Tác giả kính cẩn dâng hiến tinh thần bộ truyện này cho các vị tiền bối đã, và đang góp tâm huyết tìm lại … Continue reading

Posted in 06- ANH HÙNG BẮC CƯƠNG