Category Archives: 05- THUẬN THIÊN DI SỬ

THUẬN-THIÊN DI-SỬ (Q.III : Hồi 51-60)

QUYỂN III – hồi 51 — 60 – Hồi thứ năm mươi mốt Mưu Sâu, Chí Cả Nguyên Vũ Nhất-Trụ đấu chưởng với Thiệu-Thái. Y dồn độc công hại chàng. Nhưng thiền công của chàng quá cao, thành ra chất … Continue reading

Posted in 05- THUẬN THIÊN DI SỬ | Comments Off on THUẬN-THIÊN DI-SỬ (Q.III : Hồi 51-60)

THUẬN-THIÊN DI-SỬ (Q.II: Hồi 41-50)

QUYỂN II – hồi 41 — 50 – Hồi thứ bốn mươi mốt Hậu thế tri âm như dục vấn Đoạn trường tục ký thử dư âm Dịch: Tri âm ai đó ngàn sau Đoạn trường xin hãy vì nhau … Continue reading

Posted in 05- THUẬN THIÊN DI SỬ | Comments Off on THUẬN-THIÊN DI-SỬ (Q.II: Hồi 41-50)

THUẬN-THIÊN DI-SỬ (Q.I: Hồi 31-40)

QUYỂN I – hồi 31 — 40 – Hồi thứ ba mươi mốt Trên đỉnh núi Dục-thúy. Quân sĩ đem đuốc lại gần soi. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên. Miệng y ứa máu. Đỗ Lệ-Thanh cầm … Continue reading

Posted in 05- THUẬN THIÊN DI SỬ | Comments Off on THUẬN-THIÊN DI-SỬ (Q.I: Hồi 31-40)

THUẬN-THIÊN DI-SỬ: Đôi lời về đạo pháp thế kỷ thứ 10-11

Xin đọc bộ Anh Hùng Tiêu Sơn trước khi đọc bộ Thuận-Thiên Di Sử QUYỂN I – hồi 31 — 40 – Trước khi vào đề Đôi lời về đạo pháp thế kỷ thứ 10-11 Quý độc giả đã đọc … Continue reading

Posted in 05- THUẬN THIÊN DI SỬ | Comments Off on THUẬN-THIÊN DI-SỬ: Đôi lời về đạo pháp thế kỷ thứ 10-11