Category Archives: 04- ANH HÙNG TIÊU SƠN

ANH-HÙNG TIÊU-SƠN (Q.III: Hồi 21-30)

QUYỂN III – hồi 21 — 30 – HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT Long Biên Kiếm Pháp Lê Văn chỉ lên bàn: – Vạn-thảo sơn-trang hân hạnh kính mời quí khách dùng chút ít thổ sản lấy thảo. Món đầu … Continue reading

Posted in 04- ANH HÙNG TIÊU SƠN

ANH-HÙNG TIÊU-SƠN (Q.II: Hồi 11-20)

QUYỂN II – hồi 11 — 20 – HỒI THỨ MƯỜI MỘT Lĩnh Nam Bảo Quốc Hoà Dân Công Chúa Đến đó cuộc đối thọai của hai người tạm ngừng, vì có nhiều tiếng pháo nổ, tiếng người vỗ tay. … Continue reading

Posted in 04- ANH HÙNG TIÊU SƠN

ANH-HÙNG TIÊU-SƠN (Q.I: Hồi 1-10)

QUYỂN I – hồi 1 — 10 – HỒI THỨ NHẤT Kỷ tải dực Trưng-vương, Tô tặc bình dư long tướng ấn. Ngũ thôn chiêm thánh đức, Qui trang hóa hậu ngật thần từ. (Câu đối ở đền thờ Nguyễn … Continue reading

Posted in 04- ANH HÙNG TIÊU SƠN