Category Archives: 03- CẨM KHÊ DI HẬN

CẨM-KHÊ DI-HẬN (Q.IV: Hồi 93-100)

QUYỂN IV HỒI THỨ CHÍN MƯƠI BA Bồ-Lăng tuẫn tiết tận thần trung (Câu đối đền thờ Đào Chiêu-Hiển, Đào Đô-Thống, Đào Tam-Lang) Nghĩa là: Tuẫn tiết ở bến Bồ-Lăng, trọn nghĩa trung thần. Ngô Hán truyền quân sĩ nghỉ … Continue reading

Posted in 03- CẨM KHÊ DI HẬN

CẨM-KHÊ DI-HẬN (Q.III: Hồi 86-92)

QUYỂN III HỒI THỨ TÁM MƯƠI SÁU Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhĩ đẳng hành khan thủ bại hư. (Lý Thường-Kiệt) Dịch-nghĩa: Cớ sao, lũ giặc đến xâm phạm? Chúng bay sẽ bị đánh bại tan nát. Phật-Nguyệt … Continue reading

Posted in 03- CẨM KHÊ DI HẬN

CẨM-KHÊ DI-HẬN (Q.II: Hồi 78-85)

QUYỂN II HỒI THỨ BẢY MƯƠI TÁM Trứng rồng, lại nở ra rồng, Liu điu lại nở ra giòng liu điu (Ca dao) Quang-Vũ cho rằng Mã thái-hậu chưa dám ra tay ngay. Y giao Lạc-dương cho hai ông chú … Continue reading

Posted in 03- CẨM KHÊ DI HẬN

CẨM-KHÊ DI-HẬN (Q.I: Hồi 71-77)

(tiếp theo bộ ĐỘNG-ĐÌNH-HỒ NGOẠI-SỬ) QUYỂN I HỒI THỨ BẢY MƯƠI MỐT Hán cung bí sử Sún Lé được Thiều-Hoa dặn, phải giải mối lo nghĩ cho Mã Huy nếu không y bỏ trốn. Y bỏ trốn rồi, thì người … Continue reading

Posted in 03- CẨM KHÊ DI HẬN