Category Archives: 01-ANH HÙNG LĨNH NAM

ANH HÙNG LĨNH NAM (Q.IV : Hồi 31-40)

QUYỂN IV HỒI THỨ BA MƯƠI MỐT Phượng hề ! Quy cố hương (Tư Mã Tương Như) Đinh Đại nói : – Chúng ta ẩn ở đảo này đã bảy năm, vừa rồi Lê Đạo-Sinh tuân lệnh đánh đảo bị … Continue reading

Posted in 01-ANH HÙNG LĨNH NAM

ANH HÙNG LĨNH NAM (Q.III : Hồi 21-30)

QUYỂN III HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT Ở đời được mấy anh hùng Hai người đi suốt một ngày mới tới Bắc Mê-linh. Hồi ấy, Bắc Mê-linh là thủ phủ của miền trung châu Bắc-việt. Dân cư đông đúc như … Continue reading

Posted in 01-ANH HÙNG LĨNH NAM

ANH HÙNG LĨNH NAM (Q.II : Hồi 11-20)

QUYỂN II HỒI THỨ MƯỜI MỘT Bất Tri Hà Nhật Xuất Lao Lung (Phan Chu Trinh 1872-1926, Chí thành thông thánh thi) Nghĩa là: Không bao giờ đất nước thoát ra khỏi cảnh lao tù Từ hơn một tháng nay, … Continue reading

Posted in 01-ANH HÙNG LĨNH NAM

ANH-HÙNG LĨNH NAM (Q.I: Hồi 1-10)

QUYỂN I Những di tích lịch sử về vùng Mê-Linh hiện còn I. Vị trí thủ đô Mê-linh, Vị trí của thủ đô Mê-linh thời Lĩnh Nam, ngày nay bao gồm khu tam giác ba huyện Lương-sơn, Quốc -oai, Thạch-thất … Continue reading

Posted in 01-ANH HÙNG LĨNH NAM | 1 Comment