Author Archives: Lê Thy

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 81)

Hồi thứ tám mươi mốt Đại chiến Điếu Ngư

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.III: Hồi 80)

Hồi thứ bẩy mươi chín Hán Việt giai huynh đệ

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.III: Hồi 79)

Hồi thứ bẩy mươi chín Anh hùng và giai nhân.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.III: Hồi 78)

Hồi thứ bẩy mươi tám Vũ điệu Trăm Hoa.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.III: Hồi 77)

Hồi thứ bẩy mươi bẩy Nếu con tát cạn biển Đông, Thì con mới hiểu được lòng mẹ cha.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.III: Hồi 76)

Hồi thứ bẩy mươi sáu Nhớ ơn chín chữ cao sâu, Mỗi ngày một ngả bóng dâu tà tà. (Kiều)

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.III: Hồi 75)

Hồi thứ bẩy mươi lăm Nhớ nước đau lòng người đất khách, Thương nhà tủi phận, đạo thần hôn.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.III: Hồi 74)

Hồi thứ bẩy mươi tư Nhất phiến tài tình*

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.III: Hồi 73)

Hồi thứ bẩy mươi mốt Quần thoa đương kiếm kích (Dùng quần thoa đấu với kiếm kích)*

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.III: Hồi 72)

Hồi thứ bẩy mươi hai Điều trị bệnh Phong thấp,

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.III: Hồi 71)

Hồi thứ bẩy mươi mốt Tơ lòng ngó ý * *Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. (Đoạn trường tân thanh)

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.II: Hồi 70)

Hồi thứ bẩy mươi Thiên long bát bộ

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.II: Hồi 69)

Hồi thứ sáu mươi chín Quần lang chiến hổ,

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | 1 Comment

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.II: Hồi 68)

Hồi thứ sáu mươi tám Binh thư yếu lược

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.II: Hồi 67)

Hồi thứ sáu mươi bẩy Chia ly đoạn trường

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.II: Hồi 66)

Hồi thứ sáu mươi sáu Nụ cười nghiêng thành

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.II: Hồi 65)

Hồi thứ sáu mươi lăm Bát nhã ba la mật đa tâm kinh

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.II: Hồi 64)

Hồi thứ sáu mươi bốn Luật thời Trần Vương phi Ý Ninh thấy Bạch Hoa có lý, đành tuyên bố bãi phiên xử, xin triều đình cử người lên thay thế. Sứ gỉa đang chuẩn bị lên đường thì binh … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.II: Hồi 63)

Hồi thứ sáu mươi ba Thiên đường của A La Thúy Hồng mừng lắm nàng chắp tay: – Đa tạ sư phụ. A Hàm La bảo Thúy Hồng ngồi kiết già trên phiến đá cạnh đó, rồi ông giảng giải … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.II: Hồi 62)

Hồi thứ sáu mươi hai Nguyên tổ Mật tông Việt Nam, Trời về chiều, chủ thuyền gặp Thúy Hường đề nghị: – Trời tối rồi, chúng tôi phải neo thuyền tại bến này, rồi mai đi tiếp. Tuy nhiên đêm … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.II: Hồi 61)

Hồi thứ sáu mươi mốt Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử Trở về khoang thuyền trên bến Bồ lăng, Dã Tượng, Địa Lô, cùng Thúy Hường họp với đại sư Huệ Đăng, Lý Như Lan, thiết kế bình định … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.I: Hồi 60)

Hồi thứ sáu mươi Nguyên tổ họ Lý Hàn quốc . Dã Tượng vui vẻ: – Cô nương ở mãi bên Trung nguyên mà cũng theo dõi được tình hình Đại Việt nhỉ. Như Lan lắc đầu: – Tôi không … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.I: Hồi 59)

Hồi thứ năm mươi chín Tượng quận dương uy nhiêu tướng lược, Bồ lăng tuẫn tiết, tận thần trung. Câu đối tại đền thờ ba tướng kỵ binh Đào Chiêu Hiển, Đào Đô Thống, Đào Tam Lang thời vua Trưng. … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.I: Hồi 58)

Hồi thứ năm mươi tám Uy lực Tiêu sơn hóa tinh pháp Rồi lên ngồi bên nàng. Thúy Hồng cảm động vì lời khen của ông anh to lớn kềnh càng. Mặt nàng ửng hồng. Chiếc xe tứ mã vọt … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.I: Hồi 57)

Hồi thứ năm mươi bẩy Tiêu Sơn hóa tinh pháp, Trong khi vương phi giảng rươi sinh sống ra sao, cách làm chả thế nào, thì năm nàng Đông hoa trong những bộ áo tứ thân, tha thướt bước vào … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.I: Hồi 56)

Hồi thứ năm mươi sáu Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Vừa lúc đó Dã Tượng báo: hai người cầm đầu nhóm võ sĩ hàng Đại Việt là Trấn thiên kiếm Phùng Tập thuộc phái Côn lôn và Càn khôn … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.I: Hồi 55)

Hồi thứ năm mươi lăm Bắt tướng giữa ba quân Vương phi Ý Ninh hỏi: – Như vậy những sứ đoàn sang Đại Việt đều là của Hốt Tất Liệt chứ không phải của Mông Ca? – Đúng vậy, y … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.I: Hồi 54)

Hồi thứ năm mươi tư Ánh mắt như gươm treo, Vương phi Ý Ninh nhắc nhở: – Ba bảo bối của Tây Viễn vương, các em phải thuộc nằm lòng. – Dạ! Dã Tượng cho Long thành ngũ phụng đi … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.I: Hồi 53)

Hồi thứ năm mươi ba Anh-hùng Lĩnh-Nam Vương dùng Lăng không truyền ngữ hỏi lại: – Sao em biết cô ấy tuyển phu? – Anh không thấy sao? Cô ấy tìm người cùng tát biển Đông, chữ này lấy ý … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.I: Hồi 52)

Hồi thứ năm mươi hai Văn nghệ thời Đông A, – Có lẽ phụ hoàng cũng như triều đình sợ anh ấy nghĩ mình cũng là cháu vua Lý Huệ tông. Anh ấy sẽ vận động với Mông cổ, xin … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ