Author Archives: Lê Thy

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 111 – Hết)

Hồi thứ một trăm mười một Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, Sơn hà thiên cổ điện kim âu. (vua Trần Nhân tông) Xã tắc hai lần chồn ngựa đá, Non sông nghìn thủa vững âu vàng.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | 2 Comments

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 110)

Hồi thứ một trăm mười Vạn kiếp hữu sơn giai kiếm khí, Đằng giang tự cổ huyết do hồng. (Núi Vạn kiếp chỗ nào cũng có linh khí, Sông Bạch đằng từ cổ do huyết giặc nên hồng) Vế trên … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 109)

Hồi thứ một trăm lẻ chín Vãn tuế hồi cố hương. Anh hùng đại sát Đát. Tuổi già về quê, Anh hùng giết giặc (Bài tán Vũ Uy vương, trong Trần tông ngọc phả, hệ Đế phái).

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | 1 Comment

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 108)

Hồi thứ một trăm lẻ tám Đông hải thoái nhất bộ, Vân đồn đoạt vạn lương. (Bài tán Nhị tổ Nhân Huệ vương trong Trần tông ngọc phả)(Bình Ngô đại cáo) ( Trên biển Đông lùi một bước. Trận Vân … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 107)

Hồi thứ một trăm lẻ bẩy Trận Hàm tử giết tươi Toa Đô (Bình Ngô đại cáo)

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 106)

Hồi thứ một trăm lẻ sáu Quần hồng che chở đấng trừ quân.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 105)

Hồi thứ một trăm lẻ năm Thân làm chó săn. Bội cha, phản anh, Mãi quốc cầu vinh, Ô danh vạn đại.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Tagged , , , ,