Thay lời Giới-thiệu

DANH SÁCH NHỮNG BỘ TRUYỆN DÃ SỬ
của

1- AHLN_bia 2- DDHNS_bia
3- CKDH 4- AHTS_bia
5- TTDS_bia 6- AHBC
7- 8- nqsh
9- AHDA_bia 10- GTHT_Bia

Hướng dẫn độc giả đọc các tác phẩm của
Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ

Các bộ lịch sử tiểu thuyết của Yên-tử cư sĩ được chia ra làm năm thời đại:

1. Thời đại Lĩnh Nam (39-43 sau Tây-lịch)

Thuật cuộc khởi nghĩa của vua Trưng cùng 162 anh hùng, lập thành triều đại Lĩnh Nam. Thời đại này chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1. Anh-hùng Lĩnh Nam

* Về phương diện sử

Hình thành tinh thần, tức chủ đạo của người Việt sau một thời gian dài bị Bắc thuộc, hai bà Trưng cùng các anh hùng chuẩn bị cuộc khởi nghĩa, mang tên Anh-hùng Lĩnh Nam. Gồm 4 quyển, 40 hồi, mỗi quyển 10 hồi. Ôn lại tích xưa: Thuật lại sự tích thánh Gióng. Cuộc chiến giữa vua An-Dương và Triệu Đà, tích nẫy nỏ thần. Sự tích thánh Tản, thánh Chèm

* Về phương diện văn hoá

Cách làm ám cá, luộc gà. Sự nghiệp âm nhạc của Trương Chi. Cách chữa bệnh suyễn, cảm, cúm bằng dược học.

Giai đoạn 2. Động Đình Hồ Ngoại Sử

* Về phương diện sử

Nối tiếp giai đoạn 1, Anh-hùng Lĩnh Nam có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng chủ chiến, muốn khởi nghĩa quét giặc Hán khỏi đất nước gồm hai bà Trưng và ông Đặng Thi Sách. Một khuynh hương muốn hòa giải, hợp tác với Hán, gồm Trần Tự Sơn, Đào Kỳ, Hoàng Thiều Hoa, giúp Hán đánh Thục, rồi xin được trả độc lập. Khuynh hướng chủ hòa thắng thế. Anh-hùng Lĩnh Nam kéo quân giúp Hán diệt Thục. Thục sắp bị diệt thì Hán trở mặt bắt giam thủ lĩnh người Việt. Anh-hùng Lĩnh Nam bèn hợp tác với Thục, đánh chiếm Trung-quốc, chia ba thiên hạ thành thế chân vạc Hán, Thục, Lĩnh Nam. Lãnh thổ Lĩnh Nam Bắc tới hồ Động-đình. Giai đoạn này gồm 3 quyển, 30 hồi từ hồi 41 tới hồi 70, mang tên Động Đình Hồ Ngoại Sử.

* Về phương diện văn hoá

Nghệ thuật làm chả cá, nghệ thuật làm thuốc Lào.

Giai đoạn 3. Cẩm Khê Di Hận

* Về phương diện sử

Anh-hùng Lĩnh Nam khởi nghĩa thành công, tôn Trưng Trắc lên làm vua. Vua Trưng cùng chư vị anh hùng kiến tạo thành triều đại Lĩnh Nam. Triều đình Đông Hán Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí thống lĩnh 14 đại tướng, đem quân nghiêng nước quyết diệt Lĩnh Nam. Cuộc ra quân từ tháng 7 năm 39 sau Tây-lịch. Cuộc kháng chiến vĩ đại kéo dài đến tháng 2 năm 43. Tổng cộng 43 tháng. Cuối cùng vì dân Lĩnh Nam ít, bị Hán dùng số đông đè bẹp, vua Trưng bị nội phản, tuẫn quốc tại Cẩm Khê. Giai đoạn này gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi 61 tới hồi 100, mang tên Cẩm Khê Di Hận.

* Về phương diện văn hoá

Rất phong phú: người Việt có văn tự là chữ Khoa-đẩu. Biết đúc trống đồng. Biết làm lịch không khác với lịch hiện đại (2001) làm bao. Triều đình soạn luật, soạn các sách v sử

Lời khuyên của viện Pháp Á

Quý độc giả nên đọc theo thứ tự: Anh-hùng Lĩnh Nam, Động Đình Hồ Ngoại Sử, Cẩm Khê Di Hận. Có như vậy mới thấu hiểu hết chi tiết về thời đại này.

2.Thời đại Tiêu Sơn (1010-1225)

Thuật giai đoạn thịnh trị bậc nhất của tộc Việt. Tiêu Sơn là tên ngọn núi nhỏ, nơi kết phát ngôi mộ của tổ tiên họ Lý, do đó Lý Công-Uẩn được lên ngôi vua. Tiêu Sơn cũng là tên ngôi chùa mà thủa thơ ấu, vua Lý Thái-tổ đã tu học. Vì vậy cổ văn học còn gọi thời gian triều Lý cai trị là thời đại Tiêu Sơn. Thời đại Tiêu Sơn là thời đại thịnh trị của tộc Việt: Nam bình Chiêm mở mang bờ cõi. Bắc đánh Tống.

Thời đại này chia làm 5 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1. Anh hùng Tiêu Sơn

* Về phương diện sử

Thuật, bằng cách nào mà các Thiền-sư đã giáo huấn, rồi đưa một đệ tử tên Lý Công-Uẩn lên làm vua, tức vua Lý Thái-tổ. Hào kiệt hồi đó làm cách nào để có thể giảng hòa những tranh chấp quyền lực trong nước. Những người này là Anh Hùng Tiêu Sơn. Mặc dù phía Bắc, Tống luôn tìm cách tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ Đại-Việt. Giai đoạn này gồm 3 quyển, 30 hồi, từ hồi 1 đến hồi 30, mang tên Anh Hùng Tiêu Sơn. Anh Hùng Tiêu Sơn thiết lập kế hoạch đòi lại lãnh thổ tộc Việt cũ lên tới hồ Động-đình. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhất, nhưng có tính cách cục bộ. Đánh Chiêm lần thứ nhất (1020). Mượn lời các nhân vật, tác giả thuật lại cuộc khởi binh của bà Triệu, của Bố Cái đại vương.

* Về phương diện văn hoá

Lịch sử Thiền-tông Đại-Việt. Biện biệt sự khác nhau của Thiền-Hoa, Thiền Việt. Thuật xuất hồn. Hành trạng các Thiền-sư đắc pháp thành Bồ-tát yêu nước chủ trương đem đạo pháp giúp dân tộc như La Quý-An, Vô-Ngại, Bố-Đại, Sùng-Phạm, Vạn-Hạnh, Minh-Không. Giải thích về Sấm ký. Giải thích thuật đoán giải mộng. Phương cách tế thời Lý. Thập đại danh hoa, thập đại danh hồng. Thuật nấu bún riêu. Phương thuốc kịch độc dùng luyện Chu-sa ngũ độc chưởng.

Giai đoạn 2. Thuận Thiên Di Sử.

* Về phương diện sử

Nối tiếp giai đoạn 1. Lý Công-Uẩn lên làm vua lấy hiệu là Thuận-thiên. Thuận-thiên hoàng đế (sau khi băng được tôn là Thái-tổ, sử gọi là vua Lý Thái-tổ). Bộ thứ nhì của thời đại Tiêu Sơn này mang tên Thuận Thiên Di Sử, gồm 3 quyển, 30 hồi, từ hồi thứ 31 đến hồi thứ 60. Các Anh Hùng Tiêu Sơn giúp Thuận-thiên hoàng đế chống với cuộc chiến tranh lạnh của Tống, tiêu diệt một tôn giáo ngoại nhập, đã gây ra những cuộc chém giết khủng khiếp, nhất là mưu dâng nước cho Tống. Quân Việt vượt biên đánh Tống lần thứ nhì. Anh Hùng Tiêu Sơn liên kết với những nước thuộc tộc Việt cũ: Xiêm, Đại-lý, Lưỡng-quảng… trong mưu đồ đòi lại cố thổ.

* Về phương diện văn hoá

Ý nghĩa thập đại phong lan. Phong thủy Thăng-long. Cách làm chả cá. Giải thích Thập mục ngưu đồ trong Thiền-tông. Lịch sử Sex, Nga-sơn khoái lạc. Dùng phụ nữ trẻ làm Cây-thuốc để trường thọ. Hành trạng Đào Hà-Thanh, tổ sư Hát-nói hay Ca-trù hay hát Ả-đào.

Giai đoạn 3. Anh hùng Bắc-cương

* Về phương diện sử

Nối tiếp giai đoạn 2, gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi thứ 61 đến hồi thứ 100, mang tên Anh Hùng Bắc Cương. Bắt đầu đi vào giai đoạn hùng tráng. Nguyên giữa biên giới Hoa-Việt có 207 bộ tộc ít người, gồm các giống Thái, Nùng, Mèo, Lô-lô v.v. đó là di tích của chế độ Lạc-hầu, Lạc-tướng thời vua Hùng, vua An-Dương, vua Trưng còn sót lại, sử gọi họ là Anh Hùng Bắc Cương. Vì theo chế độ cha truyền con nối, nên các động trưởng, trang trưởng có nhiều quyền hành. Các trang động này như hàng rào bảo vệ Đại-Việt. Khi quân Trung-quốc muốn đánh Đại-Việt, thì phải chiếm được các trang động này trước. Khi chiếm được các trang động này, thì dễ dàng chiếm vùng đồng bằng, đe dọa thủ đô Thăng-long. Vì triều Tống, khi thì đe dọa, khi thì lôi kéo, đem chức tước ra dụ dỗ các động trưởng, châu trưởng về với họ. Nhưng các trang động này cùng Anh Hùng Tiêu Sơn liên kết, lúc nào cũng trung thành với Đại-Việt. Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra như thế nào?

* Về phương diện văn hoá

Phương pháp nấu rượu cúc, rượu tăm, rượu tắc kè.

Giai đoạn 4. Anh linh thần võ tộc Việt

* Về phương diện sử

Nối tiếp giai đoạn 3, gồm 4 quyển, 40 hồi từ hồi 101 đến hồi 140, mang tên Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Đây là giai đoạn hùng tráng của tộc Việt. Tám vùng tộc Việt liên kết nhau đánh Tống lần thứ 3, giúp Nùng Trí Cao khởi binh, chiếm lại vùng Lưỡng-Quảng, lên tới Trường-sa, hồ Động-đình. Nùng Trí Cao xưng là Nhân-huệ hoàng đế, lập ra nước Đai-Nam.

* Về phương diện văn hoá

Tổ chức binh bị hồi đó khiến Tống phải học theo. Y học tiến tới chỗ cực thịnh.

Lời khuyên của viện Pháp Á,

Quý độc giả nên đọc theo thứ tự từ hồi thứ 1 đến hồi thứ 140, tức đọc Anh Hùng Tiêu Sơn rồi tới Thuận Thiên Di Sử, Anh Hùng Bắc Cương. Cuối cùng là Anh Linh Thần Võ Tộc Việt.

Giai đoạn 5: Nam Quốc Sơn Hà

* Về phương diện sử

Đây là giai đoạn cực kỳ hùng tráng của tộc Việt. Bấy giờ vua Tống Thần-tông dùng những cải cách về thuế khóa, canh nông, binh bị của Vương An-Thạch. Trung-quốc trở thành giầu có súc tích. Vua Tống chuẩn bị đem quân đánh chiếm Đại-Việt, đặt thành quận, huyện. Bên Việt bấy giờ vua Lý Nhân-tông mới 9 tuổi, Linh-Nhân hoàng thái hậu phụ chính. Ngài thấy rằng ngồi yên đợi giặc sao bằng tìm giặc mà đánh. Ngài sai Trung-thành vương Lý Hoằng-Chân, Tín-nghĩa vương Lý Chiêu-Văn, cùng Lý Thường-Kiệt, Tôn Đản đem quân đánh phá các kho tàng của Tống ở Hoa-Nam và chiếm các châu Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch rồi rút về. Tống đem quân nghiênh nước sang trả thù, nhưng bị quân Việt đánh bại. Bộ này mang tên Nam Quốc Sơn Hà, dài 50 hồi, 5 quyển, 2260 trang. Bộ này có thể đọc độc lập, không cần phải đọc trước 4 bộ trên.

* Về phương diện văn hoá

Rất đa dạng.

Trong trận đánh Ung-châu các anh hùng đã biến chế nỏ thần, pháo thăng thiên thành Lôi-tiễn, giống như đại bác ngày nay. Đây là tiền thân của thần công. Sau này người Trung-quốc học được của người Việt, rồi chế thành pháo binh cho Mông-cổ. Mông-cổ đánh châu Âu mang Lôi-tiễn sang, sau này người Đức chế thành hỏa tiễn V1-V2, và ngày nay thành phi đạn, thành phi thuyền.

Cải cách về nông nghiệp, thuế khóa, y học rực rỡ vô cùng.

3. Thời đại Đông A.

Trong Hán tự, chữ Đông với chữ A ghép lại thành chữ Trần. Vì vậy sử gọi thời gian Trần triều cai trị là thời kỳ Đông A. Thời đại Đông A chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1. Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông:

Việc thành lập Triều Trần, đánh Mông-cổ lần thứ nhất, mang tên Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông. Gồm 5 quyển, 50 hồi, 2566 trang.

Giai đoạn 2.Anh Hùng Đông A Gươm Thiêng Hàm Tử

Đánh Mông-cổ lần thứ 2 và 3. Mang tên Anh Hùng Đông A Gươm Thiêng Hàm Tử gồm 5 quyển, khoảng 2500 trang,

o O o

Những chữ viết tắt trong các bộ sách nói trên

AHBC Anh-hùng Bắc-cương
AHLN Anh-hùng Lĩnh-Nam
AHĐA-DCBM Anh-hùng Đông-a dựng cờ bình Mông
AHTS Anh-hùng Tiêu-sơn
ALTVTV Anh-linh thần võ tộc Việt
ANCL An-Nam chí lược
CEP Coopérative Européenne Pharmaceutique
(Liên hiệp các viện bào chế châu Âu)
CKDH Cẩm khê di hận
CMFC Commité Médical Franco-Chinois
(Ủy ban trao đổi y học Pháp-Hoa)
DTLSVH Di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng
IFA Institut Franco-Asiatique (Viện Pháp-Á)
KĐVSTGCM Khâm định Việt sử thông giám cương mục
ĐĐHNS Động-đình hồ ngoại sử
ĐNLTCB Đại-Nam liệt truyện chính biên
ĐNLTTB Đại-Nam liệt truyển tiền biên
ĐNNTC Đại-Nam nhất thống chí
ĐNTLCB Đại-Nam thực lục chính biên
ĐNTLTB Đại-Nam thực lục tiền biên
ĐVSKTT Đại-Việt sử ký toàn thư
MCMS Mông-cổ mật sử
NS Nguyên-sử
TS Tống sử
TTDS Thuận-thiên di sử

73-1
73-2
73-3

27 Responses to Thay lời Giới-thiệu

 1. Thanh Lâm says:

  Xin cám ơn!

 2. dongchau says:

  Hồi thứ một trăm mười

  Vạn kiếp hữu sơn giai kiếm khí,
  Đằng giang tự cổ huyết do hồng.
  (Núi Vạn kiếp chỗ nào cũng có linh khí,
  Sông Bạch đằng từ cổ do huyết giặc nên hồng)

  Vế trên lấy trong đôi câu đối ở đền Kiếp bạc là:
  Lục đầu vô thủy bất thu thanh.
  Nghĩa là sông Lục đầu không chỗ nào không có tiếng sóng mùa thu gầm.

  Vế dưới là của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Khi ông sang sứ nhà Nguyên, bọn văn quan ra câu đối:
  Đồng trụ chí kim đài dĩ lục.
  Nghĩa là Đồng trụ đến nay rêu còn xanh. Có y nhục mạ Đại việt về vụ Mã Viện đánh bại vua Trưng, dựng Đồng trụ.
  Mạc Đĩnh Chi móc lại: Đằng giang tự cổ huyết do hồng.
  Nghĩa là sông Bạch đằng từ cổ do máu chảy mà hồng.

  I believe cau doi “Đằng giang tự cổ huyết do hồng”
  came from Giang Van Minh when he mocked the Minh emperor Sung Trinh.

 3. khanh says:

  Khi nào thì bác ra mắt 2 bộ Anh hùng Lam Sơn va Anh hung Tây Sơn đấy. Cháu đang mong lắm rồi.

 4. Lương Quang Khôi says:

  Kính chào bác Yên Tử Cư sĩ: khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ chúng tôi (nay đã 86 tuổi) thường kể cho nghe về “mả vua Long Kiều” ở Trực Chính, Nam Định.
  Nay lục tìm khắp nợi vẫn chưa thấy ai nói về “vua Long Kiều”……xin bác nếu có thể cho chúng tôi biết tin tức hoặc chi tiết nào đó của “vua Long Kiều”

  Chân thành cám ơn,
  Lương Quang Khôi

 5. Vũ Ngọc Phương Hà Nội Việt Nam Mobilfone: 84 912484879 says:

  Kính gửi Ông Trần Đại Sỹ, Tôi có đọc một số tác phẩm của Ông vê tiểu thuyết lịch sử, tôi rất trân trọng sự lao động trí tuệ và tình yêu nước của ông. trong một số tác phẩm của ông có thêm một số tên tài liệu sử học rất cần lưu ý.Là một người rất chú ý đến sử học dân tộc, tôi đã sưu tầm, tra cứu nhiều thư tịch cổ liên quan đến sử liệu Việt ở trong nước, Trung quốc và châu Âu, sắp tới tôi cho xuất bản Việt Nam Sử Liệu quyển I dầy gần 1,000. trang. Đây là sự thừa kế công việc của Cha mẹ tôi còn để lại từ 1985 ( danh nhân VH Vũ Ngọc Phan và Lê Hằng Phương). Về tiểu thuyết lịch sử, phải có hư cấu, phóng tác. tuy nhiên cần tôn trọng lịch sử về địa danh, về các sự kiện như thời Nhà Lý thì không có tên Tây Hồ, chưa có tổng,… Về ngữ văn tiếng Việt, các gạch ngang chỉ sử dụng để hai nghĩa khác nhau được tương hỗ. Tuy nhiên gần như toàn bộ danh từ ông dùng đều có gạch ngang vì thế bị chia cắt,… Xin lưu ý cho.
  Chúc Ông vạn sự tốt đẹp.
  Kính thư,
  Vũ Ngọc Phương

 6. longunlimit@gmail.com says:

  xin hỏi cư sĩ TRầN đạI Sỹ có phải hậu duệ nhà trần không.?

 7. Tony Thanh Tran says:

  Chao bac Tran Dai Sy,
  Chau da doc het cac bo sach ma bac da viet, moi bo 2 lan. Neu chau nho khong lam, bac se viet tiep cac bo sach Anh hung Lam Son va Anh hung Tay son. Chau rat mong duoc xem 2 bo nay. Khi xem xong nhung bo sach ma bac viet, chau rat tu hao minh la nguoi VN.
  Chau Thanh Tran.

 8. Hau Vo says:

  Chào bác Yên Tử Cư Sĩ
  Cháu đã đọc xong tất cả những bộ sách của bác(ngoại trừ bộ Gươm Thiêng Hàm Tử thì cháu chưa đọc) cách đây 7-8 năm rồi và cháu rất tự hào về lịch sử của tộc Việt chúng ta. Cảm ơn bác rất nhiều đã cho thế hệ trẻ chúng cháu biết về lịch sử oai hùng của tổ tiên chúng ta. Người mà cháu ngưỡng mộ nhất chính là bác Yên Tử Cư Sĩ vì tấm lòng của bác đối với dân tộc.
  Cháu có một thắc mắc duy nhất muốn hỏi bác cho rõ hơn là: Nhân vật Trần Thủ Huy và công chúa Đoan Nghi là nhân vật lịch sử có thật và là cha mẹ của Thái sư Trần Thủ Độ? Xin bác giải thích rõ hơn cho cháu hiểu.

  Cảm ơn bác.

 9. THƯ MỜI

  Chào Bạn,

  Xin mời Bạn viếng thăm
  trang mạng ĐÁNH Giặc Tàu:
  http://www.danhgiactau.com/

  “Cùng chung sức vào cuộc Chiến Đấu,
  ĐÁNH GIẶC TÀU xin góp phần ở phương diện LỊCH SỬ,
  VĂN MINH, HỌC THUYẾT, và VĂN HÓA…
  để Củng Cố Quyết Tâm Chiến Đấu, Niềm Tin Chiến Thắng,
  và Thể Hiện Hùng Tâm Dũng Khí, Niềm Tự Hào của Dân Tộc.”

  Người Giới Thiệu.

 10. Anh cuong says:

  Kính chào Bác Yên tử Cư sĩ cháu chỉ đáng tuổi con cháu bác, qua đọc các tập truyện lịch sử bác viết cháu rất tự hào về đất nước, ông cha chúng ta. Qua đó cháu tự hỏi mình sao ông cha ngày xưa tài giỏi, anh hùng như thế mà ngày nay đất nước nghèo nàn lạc hậu như bây giờ, đạo đức xã hội xuống cấp quá mức. Cuối cùng cháu cũng tìm ra được câu trả lời:
  ” Chung qui chỉ tại một thằng
  Đem về … … lằng nhằng hại dân”
  Ôi đất nước tôi!
  Mong có ngày đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa!

 11. Ly Dong A says:

  Vu Nhat Tru roi cung ra tro bui, de tu cua bang nay van tiep tuc gay tham hoa cho toc Viet, tinh hoa Viet bao gio co the phu lap nhung tan pha den muc nay??

 12. Hau DongA Ly says:

  Cac doc gia co chu y den ten cac nhan vat trong truyen lien he rat gan voi lich su can dai ( 1945-2000 ) khong nhi? Thi du: Vu Nhat Tru , Vu Chuong Hao,…

 13. Hau DongA Ly says:

  Tuy chi la hau sinh, nhung tam co chut hieu biet ve ly thuyet Ma Mac, tac gia that su lam nguoi doc phai suy nghi ve vi tri cua tac gia voi cac nhan vat nhu Ma Mac, Vu Nhat Tru, Do Thap, Le Phuc Huynh, v.v..

 14. Hau DongA Ly says:

  Doc sach nen co chut can trong , xin hoi tac gia co lien he gi voi nhan vat Vu Chuong Hao trong tieu thuyet?

 15. LuuLangTu says:

  Kính chào Cư sỹ!
  Cháu đọc hầu hết các bộ dã sử của cư sỹ rồi! Thật sự kính trọng công trình nghiên cứu của cư sỹ về lịch sử Việt Nam.
  Cư sỹ có thể phân tích hay dẫn luận dữ liệu về sự Liên quan giữa họ của các Vua Hùng và họ của các vua Sở, đồng thời cho cháu biết bắt đầu từ đâu gọi dân tộc Việt là dân tộc Kinh, nó có liên quan gì đến từ Kinh Sở thời sau Chiến Quốc của Trung Quốc! ( Đây là ý tưởng muốn tìm hiểu chứ không phải mất tinh thần dân tộc, hi vọng k bị các vị khác ném đá!)

 16. Ly Quang Minh says:

  bộ sách hay về mặt văn học, về phương diện lịch sử thì chỉ là dã sử, không phải là lịch sử cho lắm.

 17. Cháu là một người con làng Ngọc Cục phủ Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. Giờ làng Ngọc Cục đổi là Ngọc Tiên. 10 năm nay cháu tra google để tìm tư liệu về làng Ngọc Cục. Thật may mắn cháu đã tìm được các bài viết của Bác và Tư liệu quý như “Nó lú nhưng chú nó khôn” hay hay huyền Tích về phép thuật Thiền Sư chùa Ngọc Cục và Sự tích Chuông Câm rồi Cô Gái Dưới Dàn Hoa Móng Rồng thời Tôn Sĩ Nghị… Và đặc biệt là trong Tiểu thuyết Lịch Sử của bác có nhắc đến 700 đinh tráng Ngọc Cục trong trận tập đánh quân Nguyên Mông… Vậy nay cháu viết phản hồi này trước tiên là cảm ơn Bác – Cư Sĩ Yên Tử. Sau là cháu kính mong Bác có tư liệu và thông tin lịch sử về làng Ngọc Cục, Phủ Xuân Trường. Bác gửi vào mail hangphimncv@mail.com giúp cháu để cháu đưa lên trang Web của làng cho thêm nguồn tư liệu quý giá và hiếm có!
  Cháu chúc bác và gia đình mạnh khoẻ!
  Cháu xin chân thành cảm ơn Bác!
  Ngọc Tiên Cư Sĩ

 18. Những bộ sách lịch sử của bác Trần Đại Sỹ cháu đã được đọc 4 cuốn bộ Anh hùng Tiêu Sơn, 2 cuốn bộ Nam quốc sơn hà và 2 cuốn Anh hùng Đông A dựng cờ bình Mông. Thực sự rất tuyệt vời! Từ 1 đứa không thích đọc sách truyện lịch sử, sau khi đọc sách của bác, cháu đã thực sự yêu thích và tự hào về lịch sử VN. Nhưng tiếc là ngoài những cuốn sách ở trên cháu đã mua được, những bộ còn lại như bộ về Hai Bà Trưng và Gươm thiêng Hàm Tử thì cháu đã đi khắp các hiệu sách ở Hà Nội nhưng không thể nào mua được. Trên mạng có bản ebook nhưng truyện lịch sử thì phải cầm sách đọc mới thấy hay và nhớ được. Không biết khi nào nhà xuất bản mới tái bản các tác phẩm trên, nếu có cháu nhất định sẽ mua.

 19. doluong87 says:

  Mình đã đọc một số phần của Anh Hùng Đông A: Gươm thiêng Hàm Tử. Sao bác Trần Đại Sỹ không nói chi tiết về trận Thiên Mặc, với người anh hùng văn võ toàn tài Bảo Nghĩa hầu Trần Bình Trọng nhỉ.
  Thực sự mình rất có hứng thú với nhân vật này, về xuất thân, về võ công đảm lược của ông, người được lãnh chức chỉ huy đội cận vệ của hai vua Trần.

  • Trần Đại Sỹ says:

   xin doluong87 đọc GTHT hồi 104

   • Kính gởi Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ,
    Bần Đạo xin tự giới thiệu, Bần Đạo là Cư Sĩ Thích Thiên Phúc, sáng lập ra http://www.KhoSachNoi.com.vn. Bần Đạo đã vô cùng hân hạnh được đọc những tác phẩm quý báu của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ, và nhận thấy những Tác Phẩm của Ngài thật quá quý giá cho xã hội, cho dân tộc, cho đất nước. Nếu những Tác Phẩm của Ngài được lưu truyền rộng rãi đến cộng đồng dân tộc, từng người dân Việt Nam thì dân ta thấm nhuần sử ta, người dân sẽ càng yêu nước hơn, tự hào chiến tích anh hùng và phấn đấu khắc phục những cái chưa tốt, từ đó đất nước càng phát triển.

    Bản thân Bần Đạo nhận thấy Ngài có ân với đất nước, có ân với dân tộc, có ân với Lịch Sử Việt Nam. Qua hình thức tiểu thuyết, Ngài đã gần gũi hóa lịch sử với mọi người hơn, đây là một điều hoàn toàn hiếm người làm được. Ở xứ tàu thì nhiều, nhưng ở Việt Nam rất ít (trước đây có Hoàng Lê Nhất Thống Chí, …). Ngày nay, Ngài đã thực hiện được tâm nguyện của biết bao nhiêu người Việt Nam yêu nước, họ rất muốn thực hiện, nhưng có thể hạn chế về mặt kiến thức, thời gian nên Việt Nam ta ít Tác Giả viết về lịch sử dưới dạng tiểu thuyết

    Nay Bần Đạo viết thư này gởi Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Kính chúc Ngài năm mới nhiều sức khỏe và thịnh vượng. Hiện nay, ở Quê Hương Việt Nam đang là Tết cổ truyền. Mọi người đang đón Tết đón xuân. Bần Đạo chúc kính Ngài dồi dào năng lượng và cảm hứng để viết lên những dòng tác phẩm lưu truyền hậu thế.

    Bần Đạo cũng xin phép Ngài một việc. Đó là đưa những tác phẩm quý báu của Ngài sẽ đến được rộng rãi, đông đảo mọi người hơn bằng cách chuyển thể tác phẩm thành Sách Nói. Nghĩa là mọi người dân yêu nước, nhất là người lớn tuổi mắt kém, không đọc được chữ, người khiếm thị v.v… vẫn có thể thưởng thức tác phẩm của Ngài bằng cách NGHE.

    Xin chờ sự đồng ý và tài trợ của Ngài.
    Các bạn Thính Giả Việt Nam yêu nước, các thế hệ mãi mãi về sau sẽ trân trọng và biết ơn Ngài.
    Kính thư.
    ————————————————-
    Cư Sĩ Thích Thiên Phúc – 0986.219.192
    Email: ThichThienPhuc@gmail.com
    Website: http://www.KhoSachNoi.com.vn

 20. Nguyễn Khôi -Khôi Đình Bảng says:

  Nguyễn Khôi (Khôi Đình Bảng) : Rất thú vị khi đọc về 2 họ Lý ở Triều Tiên trên Lê Xuân Quang.blog
  Kính chúc Cư Sĩ luôn vui khỏe để có nhiều Sách HAY cho con dân Việt Nam đọc…
  Hà Nội 17-4-2013
  Nhà văn Nguyễn Khôi (Tác giả Bộ Sử Làng “Cổ Pháp cố sự”)
  Khoidinhbang@gmail.com

 21. Hoai Tam says:

  Mình đọc hầu hết các truyện của bác rồi trừ bộ Gươm thiêng Hàm Tử thì chưa phát hành ở VN, chỉ đọc được trên mạng thôi. Rất thích truyện bác viết. Cám ơn bác.

 22. Bao Joe says:

  Cám ơn Bác đã bắt đầu post AHĐA-GTHT. Đợi bao năm nay giờ đến lúc thưởng thức rồi. Cháu vẫn đang tìm Yên tử di sự lục để tặng Bác đấy. Hy vọng có công mài sắc có ngày nên kim.

  Cháu Bảo

 23. Ha Lan Phuong says:

  Tứ Hải ơi vì người VN mình rất ơ hờ với lịch sử nên ít ai để ý đến những tác phẩm của bác sĩ Trần Đại Sỹ Chứ nếu họ đọc thử một bộ trong những bộ truyện của Yên Tử Trần Đại Sỹ thì họ sẽ rất hãnh diện và tự hào CHÚNG TA LÀ CON CHÁU CỦA DÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG Tiếc thay họ không thích thưởng ngoạn những cuốn sách văn học như thế , họ rất tầm thường chỉ cần cơm ngày hai bữa tiền bạc đầy túi là đủ rồi . Không nhớ gì nghĩ gì đến nguồn gốc lý tưởng nữa . Như Tứ Hải thấy thậm chí các cụ TÙ CỘNG SẢN MÀ VẪN CÒN MÒ VỀ VN ĐỨNG DƯỚI LÁ CỜ MÁU Tình đời tình người bạc bẽo lắm làm cô cũng chán !!!!
  Ít hàng thăm Tứ hải cám ơn Hải đã hồi âm cho cô Chúc Hải giữ vững lập trường BVCV nhé Thân

 24. Tứ Hải says:

  Thưa Cô Phương,
  Bác sĩ Trần Đại Sỹ ngoài những bộ truyện dã sử này, Ông còn viết rất nhiều sách về y học rất hay. Sư phò của cháu là bà Lê Thy có đầy đủ hết, mấy năm trước đây bà đã đem tất cả lên mạng nhưng vì server bị down nên ..gone with the wind. Bây giờ tụi cháu giúp bà làm lại thôi.
  Tụi cháu cố gắng đưa vào tất cả thật nhanh để còn đăng bộ cuối cùng mà bác sĩ vừa ra mắt tại Westminster(Cali) tuần vừa rồi. Dưới đây là bài viết của nhà văn Chu Tất Tiến về tập truyện ấy.

  Đôi dòng về tập truyện “Anh Hùng Đông A, Gươm Thiêng Hàm Tử”

  Thế giới văn chương là một không gian ba chiều đầy ắp những thể loại văn xuôi và văn vần khác nhau làm cho thế giới này như tràn ngập hình tượng, sắc mầu và âm thanh rực rỡ. Mỗi tác giả, khi đã nhập vào trong không gian ấy, đã tự chọn cho mình một thể loại riêng biệt để tác phẩm của mình một chỗ đứng riêng biệt, không bị chan hòa bởi tác phẩm khác. Người chọn thể giả tưởng, người thích loại tường thuật, trong khi số khác lại mê phân tích dữ kiện khoa học hay tâm lý, một ít người nghiêng về phương pháp tổng hợp những vấn đề, bên cạnh các tác giả sáng tác các khối dã sử có tính chất huyền nhiệm và vĩ đại, còn lại là những người chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn. Rất ít người có thể thực hiện một lúc hai ba mục đích, vì sẽ tạo ra những xung đột phá nát tác phẩm. Thí dụ như khi muốn viết lại lịch sử có tính chất khoa học nghiên cứu cùng lúc với viêc chan hòa những sự việc hư cấu, thì tác giả có thể sa chân và tự đưa mình vào một chốn hỗn độn những thật và giả, làm cho tác phẩm bị xé nát thành những mảnh vô nghĩa. Trừ khi đó là những tác giả vĩ đại hiếm hoi như Leon Tolstoi, Victor Hugo, Ernest Hemingway, Alexandre Dumas, hay Maxim Gorki…là những người có thể trộn lẫn hư cấu, kịch tính, và sự kiện lịch sử vào trong một tác phẩm mà muôn đời sau, độc giả vẫn không thể tìm ra những xung đột giữa những mảnh khác biệt đó.

  Việt Nam chúng ta, rất tiếc, chưa có những tác phẩm vĩ đại mang tầm vóc quốc tế như thế, nhưng cũng đã có một số tác phẩm của một tác giả, mà trên 10 tập sách của ông, cuốn nào cũng khổng lồ, trên dưới 1000 trang cho tới 2200 trang, chỉ một số ít được viết trên dưới 300 trang. Người gánh trên vai những tác phẩm nặng kí này là Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ. Điều đáng nói hơn nữa là đa số sách của ông mang tính chất lịch sử, đề cao tính hùng tráng của dân Việt chúng ta như Anh Hùng Lĩnh Nam, Động Đình Hồ Ngoại Sử, Cẩm Khê Di Hận, Anh Hùng Tiêu Sơn, Thuận Thiên Di Sử, Anh Hùng Bắc Cương, Anh Linh Thần Võ Dân Tộc Việt, Nam Quốc Sơn Hà, Anh Hùng Đông A: Dựng Cờ Bình Mông và Anh Hùng Đông A: Gươm Thiêng Hàm Tử…

  Tất cả những tác phẩm lớn đó, nếu so sánh về số trang giấy cũng không kém mấy Ana Karerina hay Chiến Tranh và Hòa Bình của Leon Tolstoy và chẳng thua gì Les Trois Mousquetaires của Alexandre Dumas.

  Vậy đó mà tên tuổi của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ vẫn chỉ ở một vị trí khiêm nhượng ngay trong văn học của Việt Nam. Có lẽ vì sự thờ ơ với các tác phẩm mang tính kiêu hùng mà giản dị của dân Việt trong khi lại chuộng những màn đánh chưởng bịa đặt của Trung Hoa hay cách tuốt kiếm hoa hòe hoa sói của người Tây Phương? Có lẽ vì sự quảng cáo, đánh bóng, thổi phồng của các hệ thống truyền thông nước ngoài đã đánh trúng nhược điểm của người Việt là thích huyền thoại hơn sự thật, mê chưởng pháp không có thật của Tầu hơn là trận chiến oai hùng có thật của Yết Kiêu, Dã Tượng, Trần Quốc Toản, Trần Nhật Duật, Lý Thường Kiệt? Vì thế mà những Anh Hùng Tiêu Sơn vẫn còn xếp hàng rất xa sau Hoàng Dung và Quách Tĩnh…

  Cũng vì nhận ra những điểm mạnh và yếu của văn học Việt Nam như thế, và trong mục đích muốn dùng gươm Việt đánh bại các lưỡi kiếm của Tầu, như Lý Thường Kiệt ngày nào đã ngâm những câu thơ vang rền trên những dòng sông chia hai địa giới Tầu và Việt, tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ đã khổ công miệt mài hàng chục năm để viết lên những cuốn sách lớn. Một trong những cuốn lớn ấy là bộ 4 cuốn Anh Hùng Đông A: Gươm Thiêng Ái Quốc sẽ được trình diện vào lúc 1 giờ ngày Chủ Nhật 11 tháng 11 năm 2012, tại Trung Tâm Công Giáo, thành phố Santa Ana, sát cạnh Westminster, miền Nam California.

  Mong những tâm hồn thích thưởng thức dòng văn chương lịch sử, yêu chuộng đất nước và con người Việt Nam, và muốn nhìn thấy những cuốn sách Việt được dịch sang tiếng nước ngoài và bầy trên kệ đâu đó, không phải trên đất Việt, sẽ đến để chia sẻ những đau thương, phẩn hận cùng những trang sử hùng tráng của một dân tộc nhỏ bé, nhưng không yếu đuối, mà trái lại tất cả đều là những Phù Đổng Thiên Vương, một lúc nào, vung ngành tre dũng cảm đuổi bọn xâm lăng cút ra khỏi trời Việt yêu dấu ngàn năm.

  Chu Tất Tiến.

Comments are closed.